Zalozenie eksperymentu symulacyjnego w srodowisku laboratorium wirtualnego - Mines Saint-Étienne Access content directly
Conference Papers Year : 2006
No file

Dates and versions

emse-00679508 , version 1 (15-03-2012)

Identifiers

  • HAL Id : emse-00679508 , version 1

Cite

P. Korytkowski, Alexandre Dolgui, O. Zaikin. Zalozenie eksperymentu symulacyjnego w srodowisku laboratorium wirtualnego. Badania operacyjne i systemowe 2006, analiza systemowa w globalnej gospodarce opartej na wiedzy: e-wyzwania, 2006, Warszawa, Poland. p. 383-390. ⟨emse-00679508⟩
41 View
0 Download

Share

Gmail Facebook X LinkedIn More